Lovgivning i EU

14.07.2016

Magtfordelingen, der hjælper med at garantere en repræsentativ proces.

Udskrift: