Folkets energi (og deres husholdningsapparater)

22.05.2018

Storstilet effektivitet i strømforbruget for elektriske apparater betyder, at tiden er inde til at ændre mærkningssystemet for energieffektivitet.

Udskrift: