Folkets energi (og deres husholdningsapparater)

04.07.2016

Storstilet effektivitet i strømforbruget for elektriske apparater betyder, at tiden er inde til at ændre mærkningssystemet for energieffektivitet.

Udskrift: