Chapters Home

En global aktør - Europa-Parlamentets betydning i verden

En kort kig på, hvordan Europa-Parlamentet i samarbejde med andre EU-institutioner beskytter og fremmer europæiske borgeres værdier og interesser på verdensplan.

På besøg i de europæiske institutioner

Roder du rundt i den rolle, hver af Europas største institutioner spiller? Tag en hurtig rundtur med EPTV.

Mellem partiskel: Politiske grupper

Hvis du inviterer 751 mennesker til et party, skal du finde den bedste måde at organisere det på. Eller du kan gøre det, Europa-Parlamentet gør og have otte forskellige partier! Parlamentets 751 medlemmer og de grupper, de tilhører, repræsentere synspunkter fra hele Den Europæiske Unions politiske spektrum. Denne korte animation forklarer, hvordan disse politiske grupper er sammensat, og hvad deres MEP'er laver.

EP-delegationer, aktører med global rækkevidde

EU tiltrædelseskriterier, konfliktløsning, økonomiske bånd... MEP-delegationer arbejder på disse og mange andre emner, når de mødes med deres modparter fra hele verden.

Sådan fungerer udvalgene

Fra budgetter til udenrigsanliggender: Europa-Parlamentet behandler mange komplekse emner. Hvis alle 751 medlemmer skulle debattere disse spørgsmål sammen, ville der være for mange kokke i køkkenet! Parlamentet har fundet en bedre opskrift på beslutningstagning, idet man har nedsat en række udvalg. Tilfredsstil din appetit på viden ved at få mere at vide om Parlamentets udvalg og deres aktiviteter.

Vi ser på Præsidiet: Et organ i Europa-Parlamentet

Præsidiet behandler finansielle, administrative og organisatoriske forhold i Europa-Parlamentet. Og alligevel tør jeg vædde på, at du stadig føler, at du ikke ved nok om det. Hvem er medlem af Præsidiet? Og præcis hvad er de ansvarlige for? Denne animation afmystificerer en indflydelsesrig del af det europæiske projekt.

Lovgivning i EU

Magtfordelingen, der hjælper med at garantere en repræsentativ proces.

Parlamentsformanden

Hvem, hvad, hvordan og med hvilke beføjelser? En kort introduktion til embedet som formand for Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet i en nøddeskal

Europa-Parlamentets arbejde påvirker Europas borgere direkte, men hvem er det egentlig, der gør hvad, hvor og hvordan?

Hvad er et MEP?

En guide til de grundlæggende fakta om medlemmer af Europa-Parlamentet.

Let’s talk

Køb, brug og smid væk: at bryde cyklussen.

MEP'ere slår til lyd for et brud med den traditionelle økonomis cirkularitet med henblik på at reducere brugen af resurser ved hjælp af innovativt produktdesign samt genbrug.

Klonede dyr - ville du spise dem?

I Europa er klonede dyr endnu ikke endt i fødekæden, men der gælder intet forbud imod det. EU-lovgivningen om kloning er en hård nød at knække.

Databeskyttelse: problemer og løsninger

I 2015 var de fleste europæere bekymrede over ikke at have kontrol over de informationer, de opgiver online. Nye databeskyttelsesregler bør sætte dem tilbage i førersædet.

Europæeres syn på immigration

Ifølge en ny undersøgelse fra Europa-Parlamentets Eurobaromoter peger europæere på immigration som en af EU's vigtigste udfordringer, og et flertal støtter en bedre fordeling af asylansøgere. Men meningerne er forskellige fra land til land.

Ligestilling: Hvordan fremskyndes det uhyre langsomme tempo

Fremskridt er tydeligt at se for kvinder i alle sektorer, men opråb kommer fra alle hjørner, for at få Europa at føre an for ligestilling mellem kønnene, og accelerere forandring som gabende uligheder fortsætter.

Get the picture: Professionelle uden grænser

Det europæiske erhvervspas: en billet til fri bevægelighed for professionelle med det formål at reducere unødvendige forsinkelser og administration ved anerkendelse af kvalifikationer.

Er det tid til, at EU får sin egen hær?

Kan Europa udstikke en ny kurs omkring sikkerhed og forsvar? Vi ser på den aktuelle politik, dens oprindelse, og hvad fremtiden kan bringe.

Ansøgning om asyl i EU

Hvad sker der helt præcist, når nogen søger om asyl i EU? Find ud af definitionen af en asylansøger, hvilke rettigheder og forpligtelser de har, og hvordan processen foregår.

Parlamentet nær dig

Har du spørgsmål om Parlamentet? Nogensinde tænkt på at tygge på EU-spørgsmål i debatter? Alle medlemsstater har et informationskontor klar til at engagere sig med dig.

Hvad er et MEP?

En guide til de grundlæggende fakta om medlemmer af Europa-Parlamentet.

The European Parliament and you

En global aktør - Europa-Parlamentets betydning i verden

En kort kig på, hvordan Europa-Parlamentet i samarbejde med andre EU-institutioner beskytter og fremmer europæiske borgeres værdier og interesser på verdensplan.

På besøg i de europæiske institutioner

Roder du rundt i den rolle, hver af Europas største institutioner spiller? Tag en hurtig rundtur med EPTV.

Mellem partiskel: Politiske grupper

Hvis du inviterer 751 mennesker til et party, skal du finde den bedste måde at organisere det på. Eller du kan gøre det, Europa-Parlamentet gør og have otte forskellige partier! Parlamentets 751 medlemmer og de grupper, de tilhører, repræsentere synspunkter fra hele Den Europæiske Unions politiske spektrum. Denne korte animation forklarer, hvordan disse politiske grupper er sammensat, og hvad deres MEP'er laver.

EP-delegationer, aktører med global rækkevidde

EU tiltrædelseskriterier, konfliktløsning, økonomiske bånd... MEP-delegationer arbejder på disse og mange andre emner, når de mødes med deres modparter fra hele verden.

EP-delegationer, aktører med global rækkevidde

EU tiltrædelseskriterier, konfliktløsning, økonomiske bånd... MEP-delegationer arbejder på disse og mange andre emner, når de mødes med deres modparter fra hele verden.

Sådan fungerer udvalgene

Fra budgetter til udenrigsanliggender: Europa-Parlamentet behandler mange komplekse emner. Hvis alle 751 medlemmer skulle debattere disse spørgsmål sammen, ville der være for mange kokke i køkkenet! Parlamentet har fundet en bedre opskrift på beslutningstagning, idet man har nedsat en række udvalg. Tilfredsstil din appetit på viden ved at få mere at vide om Parlamentets udvalg og deres aktiviteter.

Vi ser på Præsidiet: Et organ i Europa-Parlamentet

Præsidiet behandler finansielle, administrative og organisatoriske forhold i Europa-Parlamentet. Og alligevel tør jeg vædde på, at du stadig føler, at du ikke ved nok om det. Hvem er medlem af Præsidiet? Og præcis hvad er de ansvarlige for? Denne animation afmystificerer en indflydelsesrig del af det europæiske projekt.

Lovgivning i EU

Magtfordelingen, der hjælper med at garantere en repræsentativ proces.

Lovgivning i EU

Magtfordelingen, der hjælper med at garantere en repræsentativ proces.

Parlamentsformanden

Hvem, hvad, hvordan og med hvilke beføjelser? En kort introduktion til embedet som formand for Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet i en nøddeskal

Europa-Parlamentets arbejde påvirker Europas borgere direkte, men hvem er det egentlig, der gør hvad, hvor og hvordan?

Parlamentet nær dig

Har du spørgsmål om Parlamentet? Nogensinde tænkt på at tygge på EU-spørgsmål i debatter? Alle medlemsstater har et informationskontor klar til at engagere sig med dig.

Praktikophold: Oplev EU tæt på

Vidste du, at Parlamentet tilbyder praktikophold til unge? Adela og Freddie forklarer, hvordan man ansøger, og hvad du kan forvente dig.

Praktikophold: Oplev EU tæt på

Vidste du, at Parlamentet tilbyder praktikophold til unge? Adela og Freddie forklarer, hvordan man ansøger, og hvad du kan forvente dig.

Hvad forventer du dig af EU?

En undersøgelse blandt næsten 28.000 europæere viste, at langt de fleste ønsker, at EU er mere aktiv, når problemer som arbejdsløshed, terror, immigration og skattesvig skal takles.

Hvad er et MEP?

En guide til de grundlæggende fakta om medlemmer af Europa-Parlamentet.