Νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ

22.05.2018

Οι έλεγχοι και οι ισορροπίες που εγγυώνται την αντιπροσωπευτική διαδικασία.

Απομαγνητοφώνηση: