Τι είναι ένας ευρωβουλευτής;

22.05.2018

Ένας οδηγός με κινούμενα σχέδια για τα βασικά στοιχεία που αφορούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απομαγνητοφώνηση: