Κλωνοποιημένα ζώα - θα τα τρώγατε;

22.05.2018

Στην Ευρώπη τα κλωνοποιημένα ζώα δεν έχουν περάσει - ακόμα - στη διατροφική αλυσίδα, αλλά ούτε και απαγορεύονται από αυτή. Η νομοθεσία ΕΕ περί κλωνοποίησης αποδεικνύεται σκληρό καρύδι.

Απομαγνητοφώνηση: