Το CO2 σε κίνηση!

26.11.2015

Πώς κατατάσσονται τα διάφορα μέσα μεταφοράς στον αγώνα κατά των εκπομπών άνθρακα;

Απομαγνητοφώνηση: