Αγοράζουμε, χρησιμοποιούμε, πετάμε: σπάμε τον κύκλο

22.05.2018

Οι ευρωβουλευτές συνιστούν μια επανεξέταση της παραδοσιακής οικονομίας με την κυκλική οικονομία να έχει ως στόχο την διατήρηση των πόρων μέσω καινοτόμου σχεδιασμού προϊόντων και της επαναχρησιμοποίησης.

Απομαγνητοφώνηση: