Προστασία δεδομένων: προβλήματα και λύσεις

26.04.2016

Το 2015, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ανησυχούσαν για την απουσία ελέγχου σε πληροφορίες που παρείχαν ηλεκτρονικά. Νέοι κανόνες προστασίας δεδομένων πρέπει να τους ξαναδώσουν το τιμόνι.

Απομαγνητοφώνηση: