Αντιπροσωπείες ΕΚ, παράγοντες με παγκόσμια εμβέλεια.

22.05.2018

Κριτήρια ένταξης στην ΕΕ, επίλυση συγκρούσεων, οικονομικοί δεσμοί... Οι αντιπροσωπείες ευρωβουλευτών εργάζονται σε αυτά και σε άλλα θέματα όταν συναντούν τους ομολόγους τους από όλο τον κόσμο.

Απομαγνητοφώνηση: