Η νέα προσέγγιση της Ευρώπης στους ΓΤΟ

22.05.2018

Διαιρεμένη εδώ και καιρό για τους ΓΤΟ - αποτελούν απειλή ή ευκαιρία; - η ΕΕ βρήκε πλέον τρόπο να προχωρήσει μπροστά.

Απομαγνητοφώνηση: