Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

22.05.2018

Ποιος, τι, πώς και με τι είδους εξουσίες; Μία σύντομη εισαγωγή στο αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απομαγνητοφώνηση: