Στο σπίτι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων

22.05.2018

Είστε ακόμα σε σύγχυση σχετικά με το ρόλο που παίζει το κάθε θεσμικό όργανο της Ευρώπης; Κάνετε μία γρήγορη ξενάγηση των οργάνων με το EPTV.

Απομαγνητοφώνηση: