Ενεργειακή ένωση: Επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές, απόδοση και ασφαλές μέλλον

14.12.2015

Θα αυξηθεί η απόδοση χάρη στη νέα Ενεργειακή Ένωση και θα απεξαρτηθεί η Ευρώπη από οικονομίες υψηλού άνθρακα και τη Ρωσία;

Απομαγνητοφώνηση: