Λαδώνοντας την επαγγελματική μηχανή για τους νέους της Ευρώπης

22.05.2018

Η ισχύουσα επαγγελματική μηχανή της Ευρώπης έχει αφήσει μετέωρους τους νέους, αλλά η ΕΕ ελπίζει ότι ο νέος ρόλος που θα προσθέσει τώρα θα αντιστρέψει την τάση.

Απομαγνητοφώνηση: