Μεταξύ των κομματικών γραμμών: Πολιτικές ομάδες

22.05.2018

Αν προσκαλέσετε 751 άτομα σε ένα κόμμα, θα πρέπει να βρείτε τον καλύτερο τρόπο, για να το οργανώσετε. Ή θα μπορούσατε να κάνετε αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δημιουργήσετε οκτώ διαφορετικά κόμματα! Οι 751 ευρωβουλευτές και οι ομάδες στις οποίες ανήκουν εκπροσωπούν απόψεις από όλο το πολιτικό φάσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σύντομο κινούμενο σχέδιο εξηγεί πώς συγκροτούνται αυτές οι πολιτικές ομάδες και τι κάνουν οι ευρωβουλευτές τους.

Απομαγνητοφώνηση: