Αντιπροσωπείες ΕΚ, παράγοντες με παγκόσμια εμβέλεια.

17.05.2016

Κριτήρια ένταξης στην ΕΕ, επίλυση συγκρούσεων, οικονομικοί δεσμοί... Οι αντιπροσωπείες ευρωβουλευτών εργάζονται σε αυτά και σε άλλα θέματα όταν συναντούν τους ομολόγους τους από όλο τον κόσμο.

Απομαγνητοφώνηση: