Εκπαίδευση. Κατάρτιση. Νεολαία. Αθλητισμός.

07.11.2016

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ αφορά φοιτητές, αλλά όχι μόνο: υπάρχουν ευκαιρίες και για όσους κάνουν άσκηση, καθηγητές, προσωπικό, εθελοντές και άλλους.

Απομαγνητοφώνηση: