Η Ευρώπη γίνεται ψηφιακή

22.05.2018

Η Ψηφιακή Ατζέντα θέλει να υπερπηδήσει τα εμπόδια για την ψηφιακή υπεροχή της Ευρώπης: διαφορετικές δεξιότητες χωρών, κυβερνοέγκλημα, έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων...

Απομαγνητοφώνηση: