Η νέα προσέγγιση της Ευρώπης στους ΓΤΟ

27.10.2015

Διαιρεμένη εδώ και καιρό για τους ΓΤΟ - αποτελούν απειλή ή ευκαιρία; - η ΕΕ βρήκε πλέον τρόπο να προχωρήσει μπροστά.

Απομαγνητοφώνηση: