Συνεργασία με την ΕΕ

22.05.2018

Έτοιμοι, πάμε! Πατήστε "μετάβαση" για να ενημερωθείτε σχετικά με τους τρόπους που οι χώρες συνεργάζονται με την ΕΕ και ακολουθούν τις εκδηλώσεις Σύμπραξης και τροχιάς ένταξης.

Απομαγνητοφώνηση: