Ισότητα των φύλων: Πώς θα επιταχυνθούν τα αργά βήματα προόδου

22.05.2018

Πολλές είναι οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί για τις γυναίκες σε όλους τους τομείς, αλλά η Ευρώπη καλείται από κάθε γωνιά της να ηγηθεί της ισότητας των δύο φύλων και να επιταχύνει την αλλαγή καθώς το χάσμα της ανισότητας επιμένει.

Απομαγνητοφώνηση: