Νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ

14.07.2016

Οι έλεγχοι και οι ισορροπίες που εγγυώνται την αντιπροσωπευτική διαδικασία.

Απομαγνητοφώνηση: