Εξουσία στο λαό (και στις οικιακές συσκευές του)

22.05.2018

Γιγάντιες αποδόσεις στην κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικών αγαθών σημαίνει πως είναι ώρα για αλλαγή του συστήματος επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης.

Απομαγνητοφώνηση: