Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11.07.2016

Ποιος, τι, πώς και με τι είδους εξουσίες; Μία σύντομη εισαγωγή στο αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απομαγνητοφώνηση: