Προστασία δεδομένων: προβλήματα και λύσεις

22.05.2018

Το 2015, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ανησυχούσαν για την απουσία ελέγχου σε πληροφορίες που παρείχαν ηλεκτρονικά. Νέοι κανόνες προστασίας δεδομένων πρέπει να τους ξαναδώσουν το τιμόνι.

Απομαγνητοφώνηση: