Κατανοώντας την επιτροπή

22.05.2018

Από προϋπολογισμούς έως εξωτερικές υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει πολλά περίπλοκα ζητήματα. Αν τα 751 μέλη επρόκειτο να συζητήσουν από κοινού αυτά τα ζητήματα, το αποτέλεσμα θα ήταν χαοτικό! Το Κοινοβούλιο βρήκε μια καλύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της σύστασης επιτροπών. Ικανοποιήστε τη δίψα σας για γνώση μαθαίνοντας περισσότερα για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τις δραστηριότητές τους.

Απομαγνητοφώνηση: