Λαδώνοντας την επαγγελματική μηχανή για τους νέους της Ευρώπης

21.07.2014

Η ισχύουσα επαγγελματική μηχανή της Ευρώπης έχει αφήσει μετέωρους τους νέους, αλλά η ΕΕ ελπίζει ότι ο νέος ρόλος που θα προσθέσει τώρα θα αντιστρέψει την τάση.

Απομαγνητοφώνηση: