Τα πάντα για τις εμπορικές συμφωνίες

22.05.2018

Η ΕΕ έχει πείρα στη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, ποιος όμως κάνει τις διαπραγματεύσεις, ποιος αποφασίζει και για ποιον λόγο γίνονται εξάλλου οι συμφωνίες;

Απομαγνητοφώνηση: