Παγκόσμιος παράγοντας - Ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο εξωτερικό

22.05.2018

Μια σύντομη ματιά στον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με άλλους θεσμούς της ΕΕ, προστατεύει και προωθεί τις αξίες και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών παγκοσμίως.

Απομαγνητοφώνηση: