Ένας ωκεανός πλαστικών προς εξάλειψη

22.05.2018

Μήπως κολυμπούσατε ανάμεσα σε πλαστικές σακούλες; Ενώ κάποιες χώρες κάνουν το παν για να μειώσουν τη χρήση, άλλες συνεχίζουν να είναι μεγάλοι καταναλωτές. Ανακαλύψτε πώς η Ευρώπη παρέχει κίνητρα για αλλαγή.

Απομαγνητοφώνηση: