Ενεργειακή ένωση: Επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές, απόδοση και ασφαλές μέλλον

22.05.2018

Θα αυξηθεί η απόδοση χάρη στη νέα Ενεργειακή Ένωση και θα απεξαρτηθεί η Ευρώπη από οικονομίες υψηλού άνθρακα και τη Ρωσία;

Απομαγνητοφώνηση: