Τι είναι ένας ευρωβουλευτής;

04.12.2014

Ένας οδηγός με κινούμενα σχέδια για τα βασικά στοιχεία που αφορούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απομαγνητοφώνηση: