Τα πάντα για τις εμπορικές συμφωνίες

08.04.2015

Η ΕΕ έχει πείρα στη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, ποιος όμως κάνει τις διαπραγματεύσεις, ποιος αποφασίζει και για ποιον λόγο γίνονται εξάλλου οι συμφωνίες;

Απομαγνητοφώνηση: