Ülemaailmne osaleja – Euroopa Parlamendi mõju välismaal

15.11.2016

Lühiülevaade sellest, kuidas Euroopa Parlament koostöös teiste ELi institutsioonidega kaitseb ja edendab kogu maailmas Euroopa kodanike väärtusi ja huvisid.

Video tekst: