Sooline võrõiguslikkus: kuidas kiirendada aeglast arengut

22.05.2018

Edasiminek on naistele selgelt näha kõigis valdkondades, aga kõigist Euroopa nurkadest kostab nõudmisi liikuda soolise võrdõiguslikkuse suunas ja kiirendada muutusi, kuna ebavõrdsuse lõhe püsib.

Video tekst: