Mitmekeelsus: Euroopa identiteedi taristus

19.02.2015

Emakeeles rääkimine on EP liikmete põhuõigus, aga kuidas siis Parlament väldib Paabeli segadust? Nagu Umberto Eco ütles: "Euroopa keel on tõlkimine."

Video tekst: