Mitmekeelsus: Euroopa identiteedi taristus

22.05.2018

Emakeeles rääkimine on EP liikmete põhuõigus, aga kuidas siis Parlament väldib Paabeli segadust? Nagu Umberto Eco ütles: "Euroopa keel on tõlkimine."

Video tekst: