Ülevaade komisjonidest

22.05.2018

Euroopa Parlament tegeleb paljude keeruliste teemadega – eelarvetest välisasjadeni. Kui neid teemasid peaksid arutama korraga kõik 751 parlamendiliiget, oleks head tulemust raske saavutada. Parlament leidis otsuste vastuvõtmiseks parema mooduse, luues terve rea komisjone. Teadmisjanu rahuldamiseks uurige parlamendikomisjone ja nende tegevust lähemalt.

Video tekst: