Töökohtade mehhanismi õlitamine Euroopa noorte jaoks

21.07.2014

Euroopa praegune töökohtade mehhanism on jätnud noored dilemma ette, aga EL loodab, et praegu lisatavad vahendid muudavad trendi.

Video tekst: