Ülemaailmne osaleja – Euroopa Parlamendi mõju välismaal

22.05.2018

Lühiülevaade sellest, kuidas Euroopa Parlament koostöös teiste ELi institutsioonidega kaitseb ja edendab kogu maailmas Euroopa kodanike väärtusi ja huvisid.

Video tekst: