Chapters Home

Ülemaailmne osaleja – Euroopa Parlamendi mõju välismaal

Lühiülevaade sellest, kuidas Euroopa Parlament koostöös teiste ELi institutsioonidega kaitseb ja edendab kogu maailmas Euroopa kodanike väärtusi ja huvisid.

Euroopa institutsioonid

Kas olete tähele pannud, et olete segaduses, mis rolli iga Euroopa institutsioon mängib? Teeme kiire ringkäigu koos EPTVga.

Parteiline kuuluvus: fraktsioonid

Kui peole on kutsutud 751 inimest, tuleb organiseerimisel olla leidlik. Või korraldada asjad samamoodi nagu Euroopa Parlamendis ning jagada inimesed kaheksasse rühma! Parlamendi 751 liiget ja neist moodustatud fraktsioonid esindavad kogu Euroopa Liidu poliitilisi vaateid. Selgitame lühikese animatsiooni abil fraktsioonide moodustamist ja neisse kuuluvate parlamendiliikmete tegevust.

EP delegatsioonid, globaalse haardega tegijad

ELi astumise kriteeriumid, konflikti lahendamine, majandussidemed ... EP delegatsioonid töötavad nende ja paljude teiste teemade kallal, kui nad kohtuvad oma kolleegidega kogu maailmast.

Ülevaade komisjonidest

Euroopa Parlament tegeleb paljude keeruliste teemadega – eelarvetest välisasjadeni. Kui neid teemasid peaksid arutama korraga kõik 751 parlamendiliiget, oleks head tulemust raske saavutada. Parlament leidis otsuste vastuvõtmiseks parema mooduse, luues terve rea komisjone. Teadmisjanu rahuldamiseks uurige parlamendikomisjone ja nende tegevust lähemalt.

Juhatus kui Euroopa Parlamendi organ

Juhatus tegeleb Euroopa Parlamendi rahandus-, haldus- ja organisatsiooniliste küsimustega. Tõenäoliselt sellest selgitusest teie uudishimu rahuldamiseks siiski ei piisa. Kes kuuluvad juhatusse? Ja millega nad ikkagi täpsemalt tegelevad? See animatsioon aitab Euroopa Liidu ühele mõjukamale osale pisut valgust heita.

Seadusloome ELis

Kontroll ja tasakaalustatus, mis aitavad tagada esindusprotsessi.

Euroopa Parlamendi president

Kes, mis, kuidas ja mis sorti võimuga? Euroopa Parlamendi presidendi ametikoha lühike tutvustus.

Lühidalt Euroopa Parlamendist

Euroopa Parlamendi tööl on otsene mõju kogu Euroopa kodanikele, aga kes teeb tegelikult mida, kus ja kuidas?

Kes on EP liige?

Piltlik selgitus oluliste faktide kohta Euroopa Parlamendi liikmetest.

Let’s talk

Osta, kasuta, viska ära: tsükli lõhkumine

Saadikud toetavad traditsioonilise majanduse ülevaatamist ringmajanduse kontseptsiooni silmas pidades, mis on suunatud ressursside säilitamisele innovatiivsete toodete loomise ja taaskasutuse kaudu.

Kloonitud loomad - kas sööksite?

Euroopas pole kloonitud loomad jõudnud toidu varustusahelasse...veel, aga nad pole ka keelatud. ELi kloonimisalane seadusandlus on osutunud kõvaks pähkliks.

Andmekaitse: probleemid ja lahendused

2015. aastal oli enamik eurooplasi mures kontrolli puudumise üle teabe kohta, mille nad sisestasid internetti. Uued andmekaitse reeglid peaksid panema nad tagasi juhiistmele.

Eurooplaste vaated immigratsioonile

Vastavalt uuele EP Eurobaromeetri küsitlusele mõistavad eurooplased immigratsiooni ELi ühe peamise väljakutsena ja enamik toetab varjupaiga taotlejate paremat jaotamist. Aga riikide valikud on erinevad.

Sooline võrõiguslikkus: kuidas kiirendada aeglast arengut

Edasiminek on naistele selgelt näha kõigis valdkondades, aga kõigist Euroopa nurkadest kostab nõudmisi liikuda soolise võrdõiguslikkuse suunas ja kiirendada muutusi, kuna ebavõrdsuse lõhe püsib.

Get the picture: piirideta professionaalid

Euroopa kutsekaart, pilet professionaalidele vabaks liikumiseks, vähendab asjatuid viivitusi ja administreerimist erialade tunnustamisel.

Kas ELi armee jaoks on tulnud aeg?

Kas saab Euroopa kaardistada julgeoleku ja kaitse uue kursi? Vaatleme olemasolevat poliitikat, selle juuri ja mis on tulevikul varuks.

Varjupaiga taotlemine ELis

Mis juhtub, kui keegi taotleb varjupaika ELis? Saate teada varjupaigataotleja definitsiooni, millised on nende õigused ja kohustused ning mida kujutab endast see protsess.

Parlament teie kõrval

Kas on küsimusi parlamendi kohta? kas olete arutlenud ELi probleemide üle? Igal liikmesriigil on teabebüroo, et teid kaasata.

Kes on EP liige?

Piltlik selgitus oluliste faktide kohta Euroopa Parlamendi liikmetest.

The European Parliament and you

Ülemaailmne osaleja – Euroopa Parlamendi mõju välismaal

Lühiülevaade sellest, kuidas Euroopa Parlament koostöös teiste ELi institutsioonidega kaitseb ja edendab kogu maailmas Euroopa kodanike väärtusi ja huvisid.

Euroopa institutsioonid

Kas olete tähele pannud, et olete segaduses, mis rolli iga Euroopa institutsioon mängib? Teeme kiire ringkäigu koos EPTVga.

Parteiline kuuluvus: fraktsioonid

Kui peole on kutsutud 751 inimest, tuleb organiseerimisel olla leidlik. Või korraldada asjad samamoodi nagu Euroopa Parlamendis ning jagada inimesed kaheksasse rühma! Parlamendi 751 liiget ja neist moodustatud fraktsioonid esindavad kogu Euroopa Liidu poliitilisi vaateid. Selgitame lühikese animatsiooni abil fraktsioonide moodustamist ja neisse kuuluvate parlamendiliikmete tegevust.

EP delegatsioonid, globaalse haardega tegijad

ELi astumise kriteeriumid, konflikti lahendamine, majandussidemed ... EP delegatsioonid töötavad nende ja paljude teiste teemade kallal, kui nad kohtuvad oma kolleegidega kogu maailmast.

EP delegatsioonid, globaalse haardega tegijad

ELi astumise kriteeriumid, konflikti lahendamine, majandussidemed ... EP delegatsioonid töötavad nende ja paljude teiste teemade kallal, kui nad kohtuvad oma kolleegidega kogu maailmast.

Ülevaade komisjonidest

Euroopa Parlament tegeleb paljude keeruliste teemadega – eelarvetest välisasjadeni. Kui neid teemasid peaksid arutama korraga kõik 751 parlamendiliiget, oleks head tulemust raske saavutada. Parlament leidis otsuste vastuvõtmiseks parema mooduse, luues terve rea komisjone. Teadmisjanu rahuldamiseks uurige parlamendikomisjone ja nende tegevust lähemalt.

Juhatus kui Euroopa Parlamendi organ

Juhatus tegeleb Euroopa Parlamendi rahandus-, haldus- ja organisatsiooniliste küsimustega. Tõenäoliselt sellest selgitusest teie uudishimu rahuldamiseks siiski ei piisa. Kes kuuluvad juhatusse? Ja millega nad ikkagi täpsemalt tegelevad? See animatsioon aitab Euroopa Liidu ühele mõjukamale osale pisut valgust heita.

Seadusloome ELis

Kontroll ja tasakaalustatus, mis aitavad tagada esindusprotsessi.

Seadusloome ELis

Kontroll ja tasakaalustatus, mis aitavad tagada esindusprotsessi.

Euroopa Parlamendi president

Kes, mis, kuidas ja mis sorti võimuga? Euroopa Parlamendi presidendi ametikoha lühike tutvustus.

Lühidalt Euroopa Parlamendist

Euroopa Parlamendi tööl on otsene mõju kogu Euroopa kodanikele, aga kes teeb tegelikult mida, kus ja kuidas?

Parlament teie kõrval

Kas on küsimusi parlamendi kohta? kas olete arutlenud ELi probleemide üle? Igal liikmesriigil on teabebüroo, et teid kaasata.

Praktika: Kogege elu Euroopa Liidus

Kas teadsite, et Euroopa Parlament pakub noortele inimestele praktikakohti? Avasta koos Adele ning Freddiega, kuidas kandideerida ning millisest kogemusest on ka sinul võimalik osa saada.

Praktika: Kogege elu Euroopa Liidus

Kas teadsite, et Euroopa Parlament pakub noortele inimestele praktikakohti? Avasta koos Adele ning Freddiega, kuidas kandideerida ning millisest kogemusest on ka sinul võimalik osa saada.

Mida te ootate ELilt?

Peaaegu 28 000 eurooplase küsitlus leidis, et suur enamus tahab, et EL oleks aktiivsem tegelemisel selliste teemadega, nagu tööpuudus, terrorism, immigratsioon ja maksupettused.

Kes on EP liige?

Piltlik selgitus oluliste faktide kohta Euroopa Parlamendi liikmetest.