Economy

Kõik kaubanduslepingutest

EL on kaubanduslepingute läbirääkimistel vana kala, aga kes täpselt läbi räägib, kes otsustab ja milleks üldse lepingud?

E-kaubandus: samad õigused kõigile hoiavad petiseid vaos

Samal ajal kui palju tarvijaid naudib ohutuma e-kaubanduse õigusi, langevad mõned võltsingute ja varjatud kulude ohvriks.

Euroopa poolaasta: vahend hoida EL-i riigid korralikult toimimas

2008. a kriis paljastas suure defitsiidi ja riigivõla tasemed paljudes riikides. Kuidas Euroopa kontrollib erinevaid riigieelarveid? See pilt on väärt 1000 sõna.

Eurotsoon

Kõik ELi riigid - või peaaegu kõik - peavad liituma eurotsooniga. Aga millised on ühise valuuta reeglid? Teekond euro sisemaailma.

Energy & Environment

Piir plastiookeanile

Leiate ennast ujumas plastkandekottide seas? Sellal kui mõned riigid kihutavad ees kasutamist vähendades, jäävad teised suurteks tarbijateks. Uurime, kuidas Euroopa ergutab muutust.

Osta, kasuta, viska ära: tsükli lõhkumine

Saadikud toetavad traditsioonilise majanduse ülevaatamist ringmajanduse kontseptsiooni silmas pidades, mis on suunatud ressursside säilitamisele innovatiivsete toodete loomise ja taaskasutuse kaudu.

CO2 emissioonid!

Kuidas erinevad transpordiliigid reastuvad üksteise suhtes võitluses süsinikuemissioonide vastu?

Energialiit: investeerimie taaastuvenergiasse, tõhususse ja muretusse tulevikku

Kas energialiit suurendab tõhusust ja vabastab Euroopa kõrge süsinikuga majanduse ja Venemaa sõltuvusest?

Võim inimestele (ja nende kodumasinatele)

Tohutu tõhusus elektritoodete energiatarbimisel tähendab, et on aeg muuta energiatõhususe märgistussüsteemi.

Migration

Piiride kaotamine: 20 aastat Schengenit

Kattes nüüd suurema osa Euroopast ja kehastades inimeste õigust vabale liikumisele, sündis Schengeni ala mõne inimese unistustest ühes Luksemburgi külas.

Eurooplaste vaated immigratsioonile

Vastavalt uuele EP Eurobaromeetri küsitlusele mõistavad eurooplased immigratsiooni ELi ühe peamise väljakutsena ja enamik toetab varjupaiga taotlejate paremat jaotamist. Aga riikide valikud on erinevad.

Varjupaiga taotlemine ELis

Mis juhtub, kui keegi taotleb varjupaika ELis? Saate teada varjupaigataotleja definitsiooni, millised on nende õigused ja kohustused ning mida kujutab endast see protsess.

Youth

Haridus. Praktika. Noorus. Sport.

ELi Erasmus+ programm on tudengitele, aga mitte ainult: on võimalusi ka praktikantidele, õpetajatele, personalile, vabatahtlikele ja teistelegi.

Töökohtade mehhanismi õlitamine Euroopa noorte jaoks

Euroopa praegune töökohtade mehhanism on jätnud noored dilemma ette, aga EL loodab, et praegu lisatavad vahendid muudavad trendi.

Praktika: Kogege elu Euroopa Liidus

Kas teadsite, et Euroopa Parlament pakub noortele inimestele praktikakohti? Avasta koos Adele ning Freddiega, kuidas kandideerida ning millisest kogemusest on ka sinul võimalik osa saada.