Kaikki kauppasopimuksista

08.04.2015

EU on vanha tekijä kauppasopimusten neuvottelemisessa, mutta kuka niistä oikein neuvottelee, kuka päättää ja mihin tarkoitukseen sopimukset yleensä ovat?

Transkriptio: