Eurooppalainen ammattikortti: ammattilaisten vapaan liikkumisen lippu, jolla pyritään karsimaan tarpeettomat viivästykset ja hallintoprosessit pätevyyksien tunnustamisessa.

31.03.2014

La carte professionnelle européenne : un passe pour la libre circulation professionnelle visant à simplifier les démarches et faciliter la reconnaissance des diplômes.

Transcription: