Globalni igrač – utjecaj Europskog parlamenta izvan EU

15.11.2016

Kratak pregled načina na koje Europski parlament, u suradnji s ostalim institucijama EU-a, štiti i promiče vrijednosti i interese europskih građana diljem svijeta.

Prijepis: