Biste li jeli klonirane životinje?

15.06.2015

U Europi klonirane životinje nisu dospjele u hranidbeni lanac, zasad, no nisu ni zabranjene. Nije lako donijeti zakon EU-a o kloniranju.

Prijepis: