Delegacije Europskoga parlamenta, tijela globalnoga dosega

22.05.2018

Kriteriji za pristupanje EU-u, rješavanje sukoba, gospodarske veze... Delegacije zastupnika bave se tim i mnogim drugim temama kad se sastaju sa svojim kolegama iz cijeloga svijeta.

Prijepis: