Među stranačkim linijama: političke grupacije

22.05.2018

Ako na zabavu pozovete 751 osobu, morate pronaći najbolji način da je organizirate. Ili možete učiniti ono što čini Europski parlament te organizirati osam različitih zabava! 751 zastupnik Parlamenta i grupacije kojima pripadaju predstavljaju stajališta unutar političkog spektra Europske unije. Ova kratka animacija objašnjava kako su organizirane te političke grupacije te što rade zastupnici.

Prijepis: